Agent Ubezpieczeniowy Białystok


Ubezpieczenia majątkowe, obok ubezpieczeń na życie stanowią drugi główny nurt w ubezpieczeniach oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce. Zasady działania ubezpieczalni i samego podziału ubezpieczeń reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Wśród ubezpieczeń majątkowych, wybieranych najczęściej, można rozróżnić między innymi ubezpieczenie domu, mieszkania czy innych budynków o charakterze mieszkalnym. Zarówno ubezpieczenie mieszkania jak i domu pozwala zabezpieczyć posiadaną nieruchomość na wypadek jego zniszczenia lub nawet jedynie uszkodzenia. Dzięki takiemu zabiegowi, uzyskujemy pewność, że na skutek np. nieszczęśliwych zdarzeń losowych otrzymamy środki finansowe umożliwiające naprawę, zakup mieszkania lub budowę nowego budynku. Pełny zakres umowy ubezpieczenia jest regulowany w dokumentach związanych z konkretnymi ustaleniami, a także w ustawie, precyzującej w pewnym zakresie możliwy zakres i część warunków ubezpieczenia.

Agent Ubezpieczeniowy Białystok - Ubezpieczenia Majątkowe Białystok

Agent Ubezpieczeniowy Białystok – Ubezpieczenia Majątkowe Białystok

Agent Ubezpieczeniowy Białystok - Ubezpieczenia Majątkowe Białystok

Agent Ubezpieczeniowy Białystok – Ubezpieczenia Majątkowe Białystok

W ramach dostępnych na polskim runku ubezpieczeń, polis majątkowych można ubezpieczyć nie tylko domy czy mieszkania, ale dostępne jest także np. ubezpieczenie firmy czy posiadanych nieruchomości. Do ubezpieczenia nieruchomości czy firmy można zaliczyć magazyny, hale, warsztaty, inne budynki wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa, a także budynki które znajdują się dopiero na etapie budowy i nie są jeszcze w pełni ukończone.

Niejako dopełnieniem ubezpieczeń majątkowych, zawierających budynki mieszkalne czy firmowe, są ubezpieczenia majątkowe obejmujące mienie. Wykupione ubezpieczenie mienia może pozwalać na objęcie nim wyposażenia warsztatów, sprzętów domowych, sprzętu sportowego, surowców, płodów rolnych, biżuterii itp.

Ubezpieczenia finansowe pozwalają na zniwelowanie szkody poprzez zastąpienie danej rzeczy, dzięki której np. zarabialiśmy na życie, inna rzeczą o podobnej wartości pozwalającej wykonywać taką sama pracę. Stanowi to więc wszechstronne zabezpieczenie, nie tylko naszej wygody, ale i źródła utrzymania.