Ubezpieczenia komunikacyjne Białystok


Ubezpieczenia komunikacyjne należą do sektora ubezpieczeń majątkowych i związane są nierozłącznie z użytkowaniem dróg publicznych, a także są niezbędne dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Polisa OC stanowi podstawę ubezpieczeń komunikacyjnych, obowiązkową dla każdego właściciela pojazdu w Polsce. Pakiet ubezpieczeniowy auta powinien być wykupiony najpóźniej w dniu, w którym rejestruje się nowy pojazd. Nieprzestrzeganie obowiązującego prawa w zakresie ubezpieczenia samochodu skutkuje karami finansowymi, które w zależności od danego okresu czasu, w którym pojazd pozostaje bez ubezpieczenia, mogą sięgną 3500 zł.

Polisa samochodowa OC pozwala na zwrot kosztów naprawy szkód jakie wyrządziła innym uczestnikom ruchu, osoba poruszająca się ubezpieczonym pojazdem. Ochrona ta obejmuje nie tylko szkody materialne, ale także zdrowie i życie osób poszkodowanych. Nawet najtańsze OC zapewnia zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w przypadku, gdy osoba ubezpieczona ponosi winę za spowodowanie kolizji lub wypadku.

Polisa ac zapewnia zadośćuczynienie finansowe w momencie uszkodzenia bądź utraty, ewentualnie zniszczenia samochodu lub części jego wyposażenia. W odróżnieniu od ubezpieczenia komunikacyjnego OC, autocasco jest dobrowolne. Nie jest to także tanie ubezpieczenie komunikacyjne, zaś roczne składki często wielokrotnie przewyższają te, płacone na standardowe, tanie ubezpieczenie OC. Jego zaletą jest jednak bezpośrednie otrzymywanie wypłat za uszkodzony lub zniszczony samochód.

Ubezpieczenie samochodu OC, AC i NNW stanowią podstawę ubezpieczeń komunikacyjnych, z której powinniśmy wybrać i wykupić przynajmniej jeden pakiet. Przed końcowa decyzją warto jest zorientować się dobrze w ofercie poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, rozważyć nie tylko końcową cenę składek, ale także dodatkowe korzyści oraz zakres poszczególnych ubezpieczeń.

Agent Ubezpieczeniowy Białystok - Ubezpieczenia Komunikacyjne Białystok

Agent Ubezpieczeniowy Białystok – Ubezpieczenia Komunikacyjne Białystok

Agent Ubezpieczeniowy Białystok - Ubezpieczenia Komunikacyjne Białystok

Agent Ubezpieczeniowy Białystok – Ubezpieczenia Komunikacyjne Białystok